Bestuur

Hans Kilsdonk
Voorzitter
Piet Teunissen
Vice Voorziter
Ben van der Aa
Secretaris
Ellie Barnhoorn
plv. secretaris
Jos Aarts
penningmeester
Adrie Slagter
Ledenadministratie
2e penningmeester
Jan Kraan
Bestuurslid