Hulp Nodig

Ouderenadviseur
Rob van Heuveln
telefoon: 076-5015464


Belasting-invulhulp

Jeanine Marijnissen
telefoon: 0640069890


Adrie Slagter
telefoon: 06-20353797


WMO-adviseur

Jan de Leeuw
telefoon: 076- 5322004


Clientondersteuning WMO

Jan de Leeuw
telefoon: 076- 5322004

Rob van Heuveln
telefoon: 076-5015464

Tineke van den Heijkant
telefoon 06-48928730

Leny Willers
telefoon 076-5033362 of 06-17513131

Piet de Regt
telefoon 076-5015544


Rijbewijskeuring

Dr. Tahir Oppier
Binnenhof 13
Telefoon: 06-15080110
alleen bellen tussen 9.00 en 17.00 uur